Poruchy príjmu potravy a vzťah s matkou

  • od Mgr. Silvia Bernadičová

Diagnóza s označením F50 alebo ako môžu súvisieť problémy s príjmom potravy a vzťahom s rodičom rovnakého pohlavia? Medzi poruchy príjmu potravy patria mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatové prejedanie sa.

Psychoanalýza chápe materskú postavu ako identifikačnú pre dcéru a zdroj výživy a energie. Matka dieťa vyživuje, či už fyziologicky, ale tiež psychologicky. Pre dieťa je zdrojom potravy (tu zdôrazňujem spojitosť s prijímaním výživy). Dcéra túži byť matkou prijatá, pochopená a milovaná. Dieťa sa s rodičom rovnakého pohlavia identifikuje a je mu vzorom, ktorému sa chce podobať. Od nej sa dozvedá, aké je to byť ženou.

To by bolo veľmi krátke vysvetlenie k úvodnej otázke. Problém nastáva často už v detstve. Jedným zo silných faktorov, ktorý rozvoj ochorenia do významnej miery ovplyvňuje, je už spomínaná materská postava či opatrujúca postava. Môže ísť o matku snažiacu sa o nadmernú dokonalosť, aby bolo dieťa neustále tip-top! Odvážna je už predstava škvrny na šatách či rozcuchaných vlasov pri hre, alebo inak narušená „dokonalosť“, na ktorú opatrujúca postava vynaložila priveľa úsilia a ktorá ju v istom smere reprezentuje (aspoň vo svojich predstavách). Často tieto ženy majú problém nielen s prijatím samých seba, čo opäť súvisí so vzťahom s ich matkou.

Perfekcionizmus môže odkazovať na vznik mnohých ďalších ťažkostí v prežívaní dieťaťa. Odkaz takéhoto typu perfekcionizmu pre dieťa = nie si dosť dobré, dostatočné či hodné mojej lásky. Poruchy príjmu potravy vznikajú najmä vtedy, ak dieťa podvedome či vedome odmieta rodiča rovnakého pohlavia. Keď dcéra odmieta matku, v podstate akoby zároveň popierala svoju ženskú stránku. Matka je 1. žena v živote dcéry. Diagnóza F50 sa týka aj mužov, v ich prípade ide o rodičovskú postavu rovnakého pohlavia – otca. Dôsledkom mentálnej anorexie je, že dievča nedostane menštruáciu alebo ju stráca. V podstate si tým na nevedomej úrovni odďaľuje dospelosť, stotožnenie sa so svojou ženskou silou, energiou. Nehovoriac o tom, že nielen na psychickej úrovni pôsobí detinsky, ale navyše jej vzhľad to aj potvrdzuje. V pozadí býva strach či hnev z identifikácie sa s rodičom rovnakého pohlavia. 

Za odmietaním môžu byť rôzne dôvody. Sú to najmä prejavy správania, s ktorými dieťa vnútorne nesúhlasí, a vedie ho hnev či strach, že aj ono, keď vyrastie, bude ako rodič – ktorý je príliš zaneprázdnený (sebou, povinnosťami...), príliš puntičkársky, ako som spomínala vyššie, zanedbávajúci sa (obezita), príliš kontrolórsky alebo čokoľvek iné. Odmietaním výživy tak podľa viacerých teórií odmieta práve matku, ktorá bola kedysi jej zdrojom. 

Táto téma býva veľmi citlivá aj pre rodiča, aj pre dieťa a práca v tomto smere býva dlhodobejším námetom odbornej terapie. V prípade, keď je intervencia správne namierená, v jej procese nastáva prijatie, potom je výsledkom nielen úprava životosprávy, ale aj vzťahu k sebe samým, v ideálnom prípade aj vzťahu k rodičovským postavám.

Zdroj foto: Pixabay

Podobné články