Láska a nenávisť

  • od Mgr. Silvia Bernadičová

Je to láska, čo sa dokáže zmeniť na nenávisť? Ak prežívame nenávisť, ktorá je, ako ju nazývam, nižšou emóciou, iba ťažko dokážeme precítiť lásku, jej čistotu, srdečnosť, úctu voči sebe, voči druhým a prijatie spolu s odpustením.

Asi ide o to, čo si pod láskou predstavíme, aké kvality musí mať druhý človek, aby sme ho milovali?

Je to láska, keď vás partner ponižuje?

Je to láska, keď vám nedokáže (nechce) prejaviť úctu, pozornosť?

Keď sa cítite, že vy ste tá zlá, ktorá si neúctivé správanie zaslúži?

Je to láska k nemu alebo strach byť odkázaná sama na seba?

Strach, že prídete aj o to málo priazne, ktorú vám preukazuje, keď má na vás, povedzme, náladu?

Strach, že stratíte ilúzie, ktoré máte... Strach, že stratíte to, čo vás oberá o viac, ako vám dáva... Je to láska?

Alebo sú to rôzne podoby strachu, ktoré viac ako s partnerom súvisia s nami samotnými?

Nezabúdajme, že zvyk je železná košeľa, ako sa vraví. Ak si z detstva nesieme program nie som dosť dobrá, nezaslúžim si lásku/robím iba problémy, tak často stretávame nielen partnerov, ale ľudí celkovo, ktorí nám, takpovediac, sypú soľ do otvorenej rany. Ale cieľ je vyšší ako iba naše zúfalstvo, smútok či zacyklovanie sa v týchto programoch. Poďakujte si za to, že títo ľudia vám pripomenuli váš obraz o sebe samých a povedzte NIE. Jednoduché NIE, ktoré bude začiatkom transformácie. Pravdepodobne sa tam vyskytne strach, pretože pre vaše telo je to nová situácia. Dôležité je, aby bola viera silnejšia. Ak už máte zažívať situácie, tešte sa z nich, prijmite ich (hoci aj keď si budete 10 minút každý deň hovoriť prijímam... jeho rozhodnutie, jeho názor, atď.), ale hlavne sa pokúste nepúšťať do ničoho s nechuťou. Pamätajte si, že tak ako sa násobí opätovaná láska, tak sa násobia aj negatívne emócie, ktoré sú veľmi zaťažujúce. Buďte pravdivé k sebe aj k životu okolo seba. 

Foto zdroj: Pixabay

Podobné články